CZAS WYBORÓW - 11 CZERWCA 2018 r.

Zmienione przepisy postępowania dyscyplinarnego (art. 107 i n. u.s.p.) wymagają powołania nowej struktury sądownictwa dyscyplinarnego. Jednym z jej elementów są zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, którzy pełnią w tym postępowaniu funkcję oskarżycieli. Ustawodawca przewidział, że będą to:

  • Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
  • Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych,
  • zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych
  • zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych.

W sprawach sędziów rejonowych z wyjątkiem prezesa i wiceprezesa oraz w sprawach asesorów sądowych właściwy jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym, natomiast w sprawach sędziów okręgowych z wyjątkiem prezesa i wiceprezesa zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie apelacyjnym.W sprawach sędziów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych i apelacyjnychRzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępcy.

Samorząd sędziowski ma wpływ jedynie na wybór kandydatów na zastępców rzecznika przy sądzie okręgowym i apelacyjnym. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości na 4-letnią kadencję. Natomiast zastępców rzecznika przy sądzie okręgowym i apelacyjnym powołuje, również na 4-letnią kadencję, powołany przez Ministra, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, ale spośród trzech kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenia, odpowiednio okręgu i apelacji.

W okręgu łódzkim już zostało zwołane Zgromadzenie przedstawicieli na dzień 11 czerwca 2018 r. , gdzie w porządku obrad jest wybór 3 kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie okręgowym, czyli tego, które będzie oskarżał w sprawie sędziów rejonowych niebędących prezesami i asesorów.

Sposób wyboru jest wymagający. Głosujemy na 3 kandydatów, ale każdy sędzia może oddać tylko jeden głos. Jeżeli kandydaci nie zostaną przedstawieni w wymaganej liczbie lub terminie, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powierza obowiązki zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym sędziemu przez siebie wybranemu.

Jeżeli zatem chcemy mieć wpływ na to, kto będzie zastępcą rzecznika przy sądzie okręgowym w Łodzi, mamy trudne zadanie. Po pierwsze, musimy przedstawić aż trzech kandydatów. Jeżeli przedstawimy tylko dwóch, Rzecznik nie będzie nimi związany. Po drugie w głosowaniu na 3 kandydatów, każdy przedstawiciel ma tylko 1 głos. Gdyby zatem zgłoszony został czwarty kandydat, nasze głosy muszą być tak podzielone, żeby do trójki, z której wybiera Rzecznik nie dostał się kandydat

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi