Dotychczas wybrani nowi członkowi Kolegium SO w Łodzi:

Sąd Rejonowy w Brzezinach – SSR Andrzej Sztąberek

Sąd Rejonowy w Kutnie – SSR Paweł Wojas

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia – SSR Tomasz Kotkowski

Sąd Rejonowy dla Łodzi –Widzewa – SSR Krzysztof Ślubowski

Sąd Rejonowy w Łowiczu – SSR Magdalena Piwowarczyk

Sąd Rejonowy w Pabianicach – SSR Lena Durajska

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – SSR Jolanta Cichecka

Sąd Rejonowy w Skierniewicach: SSR Lidia Siedlecka

Sąd Rejonowy w Zgierzu – SSR Anna Anduła –Dzikowska

Wszystkim serdecznie gratulujemy uzyskanego zaufania sędziów!

Podkreślamy powtórzenie w trzech sądach, w których było to możliwe, wyboru sędziów z poprzedniego składu kolegium.

Z przykrością powiadamiamy, że prezes Sadu Okręgowego w Łodzi pomimo otrzymania w dniu 24 maja 2018 r. w godzinach porannych prośby 7 ustępujących członków dotychczasowego kolegium o opublikowanie ich oświadczenia z dnia 23 maja 2018 r. na stronie internetowej sądu, do dnia dzisiejszego nie podjął w tej sprawie decyzji, pomimo, że oświadczenie to było ważne z punktu widzenia zwołanych na 24 i 25 maja 2018 zebrań wyborczych w 8 sądach okręgu. Informację o rezygnacji dotychczasowego kolegium oraz o wątpliwościach dotyczących daty wejścia w życie nowego art. 30 u.s.p. sędziowie okręgu łódzkiego mogli pozyskać jedynie z naszej strony informacyjnej.