18 marca 2021 r. - Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Widzewa

Stoimy razem: sędziowie, adwokaci i obywatele:

a kto nie mógł, indywidualnie:

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi