Igor! NIGDY NIE BĘDZIESZ SZEDŁ SAM.

18 listopada 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła sędziemu Igorowi Tuleyi immunitet za decyzję procesową o ujawnieniu opinii publicznej posiedzenia zażaleniowego w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego obrad Sejmu w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 r.

Nie zgadzamy się z tą decyzją. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem i nie ma prawa orzekać, a sędzia za decyzje procesowe i orzeczenia niewygodne dla partii rządzącej nie może być pociągany do odpowiedzialności karnej.

Sędziowie w całej Polsce solidaryzują się się z Igorem i deklarują, że nie dadzą się zastraszyć. W Krakowie sędziowie stanęli z hasłem “Igor Tuleya - Nigdy nie będziesz szedł sam.

W Polsce 2020 to hasło społecznego sprzeciwu wobec nietolerancji, łamania praw kobiet, a dzisiaj także praworządności. W pełni popieramy i apelujemy do wszystkich sędziów apelacji łódzkiej, aby Igor ani żaden inny sędzia w swojej sędziowskiej służbie i walce o niezależność sądów i niezawisłość sędziów nigdy nie szedł sam.

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Rafał Maciejewski
Rafał Maciejewski
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi