Komitet Obrony Sprawiedliwości

W dniu 4 czerwca 2018 r. , w rocznicę wyborów 1989 roku, przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów (stowarzyszenia: Iustitia i Themis), prokuratorów (stowarzyszenie Lex super omnia), organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności (Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Archiwum Osiatyńskiego) powołały Komitet Obrony Sprawiedliwości, który ma monitorować przypadki wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, informować o takich przypadkach opinie publiczną, zapewniać osobom szykanowanym obronę i wsparcie, a także podejmować działania na rzecz praworządności i utrzymania niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych.