Nowości 15 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w sądach okręgu łódzkiego, podobnie jak w sądach w całej Polsce, odwołane zostały rozprawy i posiedzenia z udziałem stron wyznaczone na terminy od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych, wprowadzono ograniczenie dostępu do budynków sądów osobom niezatrudnionym oraz zaprzestano bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej za wyjątkiem przyjmowania korespondencji i zakupu e-znaków.

Te drastyczne rozwiązania są zasadne i przyjmujemy je z całkowitym zrozumieniem. W czasie bez rozpraw w miarę możliwości podejmowane będą czynności na posiedzeniach niejawnych bez udziału stron.

W tym trudnym czasie na naszej stronie:

  • polemika z neosędzią SN Konradem Wytrykowskim co do statusu Izby Dyscyplinarnej;
  • podsumowanie, po kolejnych rezygnacjach, stanu konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • planowane zmiany w funkcjonowaniu strony.

Zapraszamy do lektury!