O frekwencji wyborczej - zapowiedź

W ostatnich dniach obchodziliśmy kolejną rocznicę wyborów, które odbyły się w dniu 4 czerwca 1989 r. Dla jednych wydarzenie to nie miało większego znaczenia dla historii naszego kraju, dla drugich był to początek przemian w Polsce, czego skutkiem było powstanie demokratycznego państwa prawnego, wstąpienie naszego kraju do struktur NATO i Unii Europejskiej. W tych wyborach frekwencja wyniosła prawie 63% i była jedną z najwyższych na tle wszystkich późniejszych wyborów przeprowadzonych w Polsce. Wyższą frekwencję uzyskano jedynie wyborach bezpośrednich na urząd Prezydenta RP w 1995 i było to prawie 65%, a w drugiej turze około 68%. Nigdy później ani wcześniej nie zbliżyliśmy się do tego wyniku. Zwykle frekwencja wyborcza oscylowała w granicach od 40% do 61%. Należy odnotować, że większą uwagą niż wybory parlamentarne czy samorządowe zawsze cieszyły się wybory głowy państwa czyli wybory bezpośrednie.

Jaka jest przyczyna tak niskiej frekwencji wyborczej w naszym kraju i jak można temu zaradzić ?

Już w poniedziałek, z zakładce „Wolne Wybory”, artykuł SSO Katarzyny Wesołowskiej‑Zbudniewek.