Podziękowanie

Przez całe wakacje, w prawie każdą niedzielę, w łódzkich i podłódzkich parkach urzędnicy i sędziowie z naszego okręgu byli do dyspozycji obywateli w ramach akcji edukacyjnej “Twój oSąd” organizowanej przez fundację: Łódzka Arka Demokracji. Opowiadaliśmy o naszej pracy, o liczbie spraw, która wpływa do sądów, o możliwości rozstrzygania sporów w drodze mediacji, o roli ławników, asystentów, referendarzy, o obowiązku stron przedstawiania dowodów. Przekonywaliśmy do dobrego zwyczaju czytania umów i wartości edukacji prawnej już od najmłodszych lat. Wskazywaliśmy na rosnącą świadomość Polaków w zakresie praw konsumenta czy pacjenta. Odpowiadaliśmy na pytania o różnego rodzaju absurdy prawne, a także co naszym zdaniem ułatwiłoby orzekanie i przyspieszyło bieg spraw sądowych. Mówiliśmy o trudnej sytuacji kadrowej wśród urzędników sądowych, ich niskich wynagrodzeniach i dużej odpowiedzialności. Przedstawialiśmy naszą ocenę dotychczasowej reformy, jej charakteru i celu oraz wprowadzane na koniec zmiany proceduralne, w tym w zakresie opłat sądowych w sprawach cywilnych. Przy okazji wyjaśnialiśmy zasady zwalniania z kosztów sądowych i dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Wskazywaliśmy na zależność pomiędzy ilością przysługujących środków odwoławczych, w tym nadzwyczajnych, a długością i pewnością rozstrzygnięć sądowych. Zastanawialiśmy się wspólnie z słuchaczami czy i kiedy lepsze są szybkie wyroki, a gdzie sprawiedliwy proces musi trwać dłużej.

Było na luzie i z dystansem. Zupełnie inaczej niż na co dzień w sądzie. Spotkaliśmy się w zdecydowanej większości z bardzo pozytywnym odbiorem, zainteresowaniem tematyką i chęcią wysłuchania.

W akcji wzięło udział w ośmiu różnych składach i lokalizacjach: 12 sędziów i 7 sekretarzy sądowych. Wszystkim gorąco dziękuję za zaangażowanie i poświęcony czas. Szczegółowe informacje o miejscu spotkań i ich uczestnikach podajemy w zakładce “Galeria”.

Z całego serca dziękuję też organizatorom za pomysł i wykonanie. Od dwóch lat autorytet sądów jest systematycznie podważany, zarówno poprzez oficjalne kampanie reklamowe, wypowiedzi medialne, jak i wg ostatnich doniesień celowo organizowane działania hejterskie. Nie ułatwia to sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości. Sądy, które powinny być jak najdalej od aktualnego sporu politycznego znalazły się, wbrew swojej woli, w jego centrum. Badania opinii publicznej pokazują brak zaufania i złą ocenę sądów przez obywateli. Równocześnie jednak wpływ spraw systematycznie rośnie. Społeczeństwo nie jest więc w tej kwestii konsekwentne. Jak zwykle, prawda o kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości leży po środku. Sądy wymagają reformy, ale muszą pozostać władzą odrębną i niezależną. Przed wydaniem wyroku zawsze należy wysłuchać obu stron. Dlatego idea akcji “poznaj sądy nim je osądzisz” bardzo przypadła nam do gustu. Nie wiem czy kogoś sceptycznie nastawionego udało się przekonać, ale próbować zawsze warto.

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi