Pokój Mediatora

Od dnia 18 marca 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpoczął działalność Pokój Mediatora, w którym stałe dyżury mediacyjne pełnią mediatorzy zrzeszeni w Łódzkim Porozumieniu Mediatorów.

Podstawowe zasady funkcjonowania Pokoju Mediatorów:

 1. Pokój znajduje się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w budynku „A” przy pl. Dąbrowskiego, piętro II, numer pokoju 35

 2. Mediatorzy pełnią stałe dyżury codziennie od poniedziałki do piątku w godzinach 9.00-14.00.

 3. Numer telefonu do Pokoju Mediatorów: 42 677 89 94, numer wewnętrzny 994.

 4. Stała obecność mediatorów na terenie Sądu Okręgowego w Łodzi ułatwi szersze wykorzystanie postępowania mediacyjnego w toczących się postępowaniach sądowych. Pokój Mediatorów daje między innymi możliwość:

  • kierowania spraw do mediacji bezpośrednio z rozprawy, przy czym możliwe to będzie tak przy odroczeniu rozprawy, jak i podczas przerwy w rozpoznaniu sprawy;
  • kierowania stron na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym na spotkania informacyjne, na których mediatorzy zapoznawać będą strony z polubownymi metodami zakończenia sporów i zachęcać do mediacji;
  • kierowania spraw do mediacji na posiedzeniu niejawnym, z jednoczesnym wskazaniem, że mediacja może odbywać się w Pokoju Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • informowania stron zgłaszających się do Biura Obsługi Interesanta o możliwości zasięgnięcia informacji o mediacji, udziału w spotkaniach informacyjnych i postepowaniu mediacyjnym, które dostępne będą w Pokoju Mediatorów.

Równocześnie informuję, że w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia odbędzie się szkolenie dla sędziów poświęcone problematyce mediacji, obejmujące miedzy innymi symulację mediacji i skuteczne kierowanie stron sporu do mediacji.