"Porządek ustrojowy Rzeczpospolitej Polskiej" (Teatrzyk Żółty Kaczorek)

Aktualna rzeczywistość ustrojowa jest niewątpliwie groteskowa. Inspiracją do tekstu poniżej był komentarz jednego ze znajomych naszego kolegi sędziego. Otóż tenże znajomy, najwyraźniej zwolennik “dobrej zmiany”, okazał się niezwykle oburzonym faktem obecności sędziów na festiwalu “Pol’and’Rock” J. Owsiaka. W szczególności zbulwersował go fakt czytania tam przez nich Konstytucji RP, gdyż uważał, iż takie koncerty to nie miejsce na czytanie jej tekstu. Na to kolega sędzia odparł, że właściwie ma on rację bo aktualnie lepszym miejscem byłby … kabaret. I tak narodził mu się skecz, w stylu “Teatrzyku Zielona Gęś”, pt. “Porządek ustrojowy Rzeczpospolitej Polskiej”. Za zgodą naszego kolegi prezentujemy go poniżej:

“Porządek ustrojowy Rzeczpospolitej Polskiej”

Artysta czyta:
“Art. 2 - Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym”

Na publiczności - szmery i uśmieszki.

Artysta czyta dalej:
“Art. 8 ust. 1 i 2 - Konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się
bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.

Na publiczności – coraz więcej uśmiechów, tu i ówdzie słyszalne wyraźne chichoty.

Artysta
czyta kolejny cytat:
„Art. 10 ust. 1 i 2 - Ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują
Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i
Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Na publiczności widoczne wyraźne rozbawienie i słychać coraz głośniejszy śmiech.

Artysta czyta dalej:
„Art. 173 - Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”.

Na publiczności - fala niepohamowanego śmiechu.

Artysta podaje kolejny cytat:
„Art. 186 - Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.”

Publiczność grzmi śmiechem, tak bardzo, że artysta ma problem z kontynuowaniem występu.

W końcu udaje mu się jednak podać kolejny cytat:
„Art. 180 ust. 1 i 2 -
Sędziowie są nieusuwalni. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w
urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko
wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w
przypadkach określonych w ustawie”.

Publiczność – wyje ze śmiechu.

KURTYNA.

eReL