PRAWNICY ŁÓDZCY SOLIDARNI Z REPRESJONOWANYMI SĘDZIAMI

Odsunięcie od orzekania sędziów: Pawła Juszczyszyna, Beaty Morawiec i Igora Tuleyi łamie konstytucję i jest odwetem za ich niezłomność w bronieniu demokracji i trójpodziału władzy. 

Jako sędziowie i prawnicy nie możemy w tej sprawie milczeć. 

W 2021 roku każdego 18. dnia miesiąca, upamiętniając 18 listopada 2020, kiedy zawieszony został Igor Tuleya, będziemy na znak solidarności powstrzymywać się od orzekania. 

Zachęcamy też do wywieszenia w tym dniu na drzwiach gabinetów specjalnej grafiki dostępnej na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

W Łodzi zapraszamy wszystkich sędziów i wspierających nas prawników z innych zawodów prawniczych do wspólnych solidarnościowych zdjęć.


18 stycznia 2021 o 15.00 

przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5

18 lutego 2021 o 15.00 

przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, Aleja Kościuszki 107/109

18 marca 2021 o 15.00 

przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Widzewa, ul. Kopcińskiego 56

Z uwagi na stan epidemii prosimy pamiętać o maseczkach.

W miarę możliwości zabierzcie też togi. Zależy nam na pokazaniu, że protestujemy nie tylko jako obywatele, ale przede wszystkim jako sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy.

Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec, Igor Tuleya nie mogą zostać sami. 

WESPRZYJMY ICH WSZYSCY!

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi