Przywrócić prawu godność

W czwartek 23 maja 2019 r., w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości, odbędzie się w Łodzi w ramach klubu dyskusyjnego im. Władysława Bartoszewskiego przy ulicy Rewolucji 1905 r. numer 52 (Aula AHE) spotkanie z sędziami, które organizatorzy - Komitet Obrony Demokracji - nazwali “Przywrócić prawu godność”.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości to święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma ono upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 roku przez sycylijską mafię.

Gośćmi łódzkiego wydarzenia są członkowie SSP „Iustitia” – znani sędziowie z Warszawy i Poznania: Igor Tuleja i Bartłomiej Przymusiński. Sędziów łódzkich będę reprezentowała ja – również członkini „Iustitii”, a także stowarzyszenia sędziów „Themis” . Mam nadzieję na żywą dyskusję o aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości, a także o wymuszonej zmianie nastawienia sędziów do udziału w życiu publicznym, w tym edukacyjnych spotkań z obywatelami poza salami rozpraw. Wszyscy mamy świadomość, że wymiar sprawiedliwości przed lipcem 2017 roku nie funkcjonował idealnie. Wielokrotnie brakowało ze strony środowiska sędziowskiego elementarnej informacji o kulisach naszej pracy. W efekcie wiele rozstrzygnięć było dla opinii publicznej niezrozumiałych, a sam wymiar sprawiedliwości jawił się jako powolny, nieprzyjazny i zamknięty. Wprowadzane od 2017 roku “reformy”, głównie polegające na czystce personalnej, wbrew zapowiedziom nie przyspieszyły postępowań sądowych. Doprowadziły natomiast do wielkiej mobilizacji środowiska sędziowskiego, które zrozumiało, że wolne sądy są dla obywateli ważne, jednak równocześnie pod względem efektywności i transparentności bardzo źle oceniane. Zaczęto organizować kafejki prawne, rozprawy edukacyjne, podjęto wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych. Zasługi w tej dziedzinie mają zwłaszcza stowarzyszenia sędziowskie. My w Łodzi – jako sędziowie łódzcy - skupiliśmy się na funkcjonowaniu strony internetowej i organizowaniu oddolnych szkoleń integracyjnych dla sędziów. Jesteśmy jednak otwarci na inicjatywy obywatelskie. Dlatego z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie łódzkiego KOD-u, tym bardziej, że wypadło ono w Święto Wymiaru Sprawiedliwości.

Przywrócić prawu godność” to hasło, które jest dzisiaj bardzo aktualne. Proces legislacyjny stał się narzędziem do osiągania krótkoterminowych celów politycznych, które z założenia mają być w zależności od potrzeb dowolnie i w ekspresowym tempie nowelizowane. Zasady prawidłowej legislacji, konsultacji społecznej czy choćby przestrzeganie regulaminu sejmowego są mało istotne. Prokuratorzy, sędziowie, a nawet adwokaci i radcy prawni mają być posłusznymi trybikami w maszynie, która jest centralnie sterowana. Niepokornych dyscyplinuje się stawiając wymyślne zarzuty. Takie działanie władzy ustawodawczej i wykonawczej budzą uzasadniony sprzeciw zarówno obywateli jak i środowiska prawniczego.

Samorząd sędziowski, stowarzyszenia, a ostatnio także coraz głośniej prokuratorzy, mówią zdecydowane „NIE”. Sprawa składu i sposobu działania KRS oraz całokształtu nowego sądownictwa dyscyplinarnego, jest już przedmiotem postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie dotyczącej KRS, na 27 czerwca 2019 r. planowana jest opinia Rzecznika Generalnego TSUE, a w sprawie postępowań dyscyplinarnych (połączone pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Okręgowego w Warszawie) na 18 czerwca 2019 r. wyznaczono rozprawę przed Wielką Izbą. W obu sprawach z nadzieją oczekujemy rozstrzygnięć, które zatrzymają złe rozwiązania i pozwolą na przywrócenie prawu najpierw godności, a potem skuteczności. Już dzisiaj zapraszam do rozmowy na ten temat.