Referendum sędziowskie – podsumowanie

W całej Polsce nadal odbywa się referendum oceniające funkcjonowanie neo KRS. W okręgu łódzkim akcja referendalna została już zakończona. Organizatorzy ogólnopolskiego referendum zakładali, że odpowiedzi na pytania referendalne będą udzielane w ramach zebrań sędziów danego sądu. W naszym okręgu takich zebrań odbyło się dziesięć.

Pytania referendalne:

Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji;

Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji.

Możliwe są trzy opcje odpowiedzi: tak, nie i nie mam zdania.

W okręgu łódzkim odbyły się zebrania sędziów w Sądzie Okręgowym w Łodzi i w dziewięciu sądach rejonowych, to jest wszystkich z wyjątkiem Sądu Rejonowego w Brzezinach, gdzie sędziowie nie wyrazili zainteresowania tą inicjatywą. Wyniki głosowań były następujące:

SO w Łodzi: głosowało 51 sędziów (na 112 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 4, nie – 47, nie mam zdania 0;

pytanie 2.: tak – 48, nie – 0, nie mam zdania 3;

SR w Kutnie: głosowało 10 sędziów (na 15 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 0, nie – 10, nie mam zdania 0;

pytanie 2.: tak – 8, nie – 2, nie mam zdania 0;

SR w Łęczycy: głosowało 7 sędziów (na 9 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 0, nie – 7 ; nie mam zdania 0;

pytanie 2.: tak – 5, nie – 0 ; nie mam zdania 2;

SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi: głosowało 47 sędziów (na 124 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 1, nie – 42 ; nie mam zdania 4;

pytanie 2.: tak – 42, nie – 1 ; nie mam zdania 4;

SR dla Łodzi Widzewa w Łodzi: głosowało 20 sędziów (na 46 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 3, nie – 16 ; nie mam zdania 1;

pytanie 2.: tak – 17, nie – 0; nie mam zdania 3;

SR w Łowiczu: głosowało 9 sędziów (na 10 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 0, nie – 9, nie mam zdania 0;

pytanie 2.: tak – 9, nie – 0, nie mam zdania 0;

SR w Pabianicach: głosowało 11 sędziów (na 16 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 0, nie – 11, nie mam zdania 0;

pytanie 2.: tak – 10, nie – 0 ; nie mam zdania 1;

SR w Rawie Mazowieckiej: głosowało 3 sędziów (na 7 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 0, nie – 3; nie mam zdania 0;

pytanie 2.: tak – 3, nie – 0, nie mam zdania 0;

SR w Skierniewicach: głosowało 8 sędziów (na 16 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 1, nie – 5, nie mam zdania 2;

pytanie 2.: tak – 6, nie – 0, nie mam zdania 2;

SR w Zgierzu głosowało 16 sędziów (na 21 uprawnionych do głosowania);

pytanie 1.: tak – 0, nie – 15, nie mam zdania 1;

pytanie 2.: tak – 13, nie – 0, nie mam zdania 3.

Z powyższych danych wynika, że w okręgu łódzkim w akcji referendalnej wzięło udział 182 sędziów na 384 uprawnionych do głosowania (z uwzględnieniem 8 sędziów z Brzezin, którzy w ogóle nie wzięli udziału w akcji). Zagłosowała prawie połowa sędziów uprawnionych do głosowania, co jest bardzo dobrym wynikiem. Trzeba pamiętać, że frekwencja na zebraniach sędziów zwykle wynosi około 50%. Trudno uzyskać wyższą frekwencję z uwagi na obowiązki sesyjne, stałe delegację do innych sądów czy do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także nieobecności spowodowanie chorobami i urlopami wypoczynkowymi. W niektórych przypadkach w głosowaniu celowo nie brali sędziowie wykonujący obowiązki prezesów (jak w Sądzie Okręgowym w Łodzi) czy uczestniczący w procedurach nominacyjnych, jako osoby oceniane przez neo KRS. Nadto, według obecnego stanu prawnego ważność decyzji zebrania nie jest uzależniona od wymogu kworum.

Zbiorcze wyniki przedstawiają się następująco:

  1. Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji:

tak – 9 oddanych głosów,

nie – 165 oddanych głosów,

nie mam zdania – 8 oddanych głosów.

  1. Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji:

tak – 161 oddanych głosów,

nie – 3 oddane głosy,

nie mam zdania – 18 oddanych głosów.

W konsekwencji aż 91% głosujących uznało, że neo KRS nienależycie wykonuje swoje zadania. Natomiast 88% głosujących jest zdania, że członkowie neo KRS powinni podać się do dymisji.

Krzysztof Kacprzak
Krzysztof Kacprzak
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi