Nowości – 24 lutego 2019 r.

W trakcie ferii po raz kolejny usłyszeliśmy o działaniach rzeczników dyscyplinarnych skierowanych przeciwko niezawisłości sędziowskiej. Poznański sędzia Sławomir Jęksa ma postawione zarzuty, tym razem o treść ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku. Sprawa jest tak bulwersująca, że został o niej powiadomiony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach uzupełnienia stanu faktycznego w sprawie C 558/18, czyli w sprawie łódzkiego pytania prejudycjalnego o zgodność z prawem unijnym nowych postępowań dyscyplinarnych. Natomiast sędzia olsztyńska Dorota Lutostańska ma się tłumaczyć Rzecznikowi Dyscyplinarnemu z braku wyłączenia się od orzekania w sprawie ubrania w koszulki z napisem “Konstytucja Jędrek” kopii Bab Pruskich, bo jak domyślają się olsztyńscy sędziowie, sama z okazji stulecia odzyskania niepodległości składała Polsce życzenia ubrana w koszulkę z “zakazanym” napisem Konstytucja.

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi