Przesłanie od polskich sędziów do rządzących i obywateli – kwiecień 2019 r

W dobie mediów społecznościowych obraz ma moc. Przemawia szybciej i bardziej bezpośrednio niż tekst. Działa na emocje. Wzbudza sympatię. Zdobywa lajki i udostepnienia. Trafia do większej liczby odbiorców.

W lipcu 2017 r. obywatele przychodząc tłumnie ze świeczkami pod sądy pokazali sędziom, że wolne sądy są dla nich ważne. Dało to nam siłę, aby czynnie sprzeciwiać się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądownictwa władzy politycznej. Działanie, które podjęliśmy to aktywność w mediach społecznościowych, edukacja, jednoznaczne uchwały, konferencje, szkolenia. Nową formułą są wspólne zdjęcia. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości ponad 800 sędziów z 19 sądów złożyło życzenia dla Polski w koszulkach lub z emblematem KonsTYtucJA.

22 marca 2019 r. środowisko zostało poruszone pierwszym wyrokiem skazującym nowej Izby Dyscyplinarnej wobec gorzowskiej sędzi Aliny Czubieniak, która sprzecznie z oczekiwaniami prokuratora orzekła w przedmiocie tymczasowego aresztu, a także zarzutami dyscyplinarnymi dla sędzi olsztyńskiej Doroty Lutostańskiej za niewyłączenie się od orzekania w sprawie o ubranie pomnika w koszulkę KonsTYcJA.

Odpowiedź środowiska była błyskawiczna i zdecydowana. W „Galerii” prezentujemy zdjęcia z 22 miast z przesłaniem na kwiecień 2019 r. od polskich sędziów do rządzących i do obywateli. Inicjatorem akcji była lubelska Iustitia, a inni spontanicznie dołączyli. Sędziów wparli przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Treść przekazu nie pozostawia wątpliwości, a dzieje się to w czasie gdy Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę dotyczącą naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie przepisów dyscyplinarnych wobec sędziów. Jak do tych przepisów i ich praktycznego stosowania odnoszą się sędziowie, przeczytajcie sami:

LUBLIN: Wspieramy sędziego Alinę Czubieniak. Niezawisłość prawem każdego obywatela.

KRAKÓW: Solidarni z sędzią Czubieniak. Nie damy się zastraszyć.

ŁÓDŹ: Nie damy się zastraszyć.

BARTOSZYCE: Konstytucja.

RZESZÓW: Sędzi Czubieniak orzeczenie jest niezawisłości rdzeniem. Solidarni z sędzią Czubieniak.

KĘTRZYN: Solidarni z sędzią Dorota Lutostańską. Konstytucja.

BYDGOSZCZ: Nie damy się zastraszyć.

GORZÓW WIELKOPOLSKI: Nie damy się zastraszyć. Murem za Aliną.

OLSZTYN: Murem za Dorotą

POZNAŃ: Solidarni z sędzią Czubieniak. Zniewolone sądy = zniewoleni ludzie.

GDAŃSK: Niezależne sady prawem każdego obywatela.

GDYNIA: Każdego obywatela niezależne sądy są prawem.

WEJHEROWO: Solidarni z Aliną.

SŁUPSK: Solidarni z sędzią Czubieniak. Nie damy się zastraszyć.

SOPOT: Niezależne sądy prawem każdego obywatela.

SZCZECIN: Nie damy się zastraszyć.

TORUŃ: Nie damy się zastraszyć. KonsTYtucJA

ELBLĄG: Niezależne sądy prawem każdego obywatela.

WŁOCŁAWEK: Iura novit Curia. Solidarni z sędzią Czubieniak. Nie damy się zastraszyć.

KIELCE: Nie damy się zastraszyć.

WARSZAWA: Nie damy się zastraszyć. Solidarni z sędzią Aliną Czubieniak.

**ZIELONA GÓRA:**Solidarni z sędzią Aliną Czubieniak.

Nic dodać, nic ująć!

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi