SOLIDARNI Z KRAKOWEM

Ze stolicy Małopolski dochodzą coraz bardziej niepokojące sygnały co do prób ograniczenia uprawnień samorządu sędziowskiego. Najpierw nowo powołana prezes Sądu Okręgowego w Krakowie utrudniała poddanie pod głosowanie na Zgromadzeniu Przedstawicieli wnioskowanych przez sędziów uchwał, potem odmówiła ich publikacji na stronie internetowej sądu. Teraz odwołuje kolejne terminy Zgromadzenia Przedstawicieli. Nie ma na to naszej zgody! W zakładce „Poza Łodzią” publikujemy list poparcia dla sędziów krakowskich. Zapraszamy też do podpisywania papierowej wersji tego listu!