SZKOLENIE I INTEGRACJA - PROGRAM

Temat przewodni – „Prawość sędziego w czasach chaosu”

Termin: 5 – 7 października 2018 roku

Miejsce: Centrum Konferencyjno Rekreacyjne MOLO w Smardzewicach
ul. Klonowa 16

Finansowanie: środki własne uczestników

Zaproszeni goście:

dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich,

prof. Marcin Matczak Uniwersytet Warszawski,

sędzia Stanisław Zabłocki Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego,

sędzia Beata Morawiec Prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis,

sędzia Krystian Markiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,

sędzia Waldemar Żurek członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis.

Program szkolenia:

5 października 2018 roku

 • 14:00 – 16:00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników
 • 16:00 – 16:45 wystąpienia zaproszonych gości

dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich:

„Standardy niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

sędzia Stanisław Zabłocki Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego:

„Niezależny Sąd Najwyższy filarem niezawisłości sędziowskiej”

prof. Marcin Matczak Uniwersytet Warszawski:

„Warto być przyzwoitym sędzią”

 • 16:45 – 17:00 przerwa kawowa
 • 17:00 – 18:00 panel dyskusyjny:

„Postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez społeczeństwo”

uczestnicy: wszyscy zaproszeni goście

moderator: sędzia Grzegorz Gała

 • 18:00 – 19:00 panel dyskusyjny:

„Dylematy sędziego w trudnych czasach”

uczestnicy: wszyscy zaproszeni goście

moderatorzy: sędziowie Katarzyna Sójta i Bartosz Kasielski

 • 20:00 – 3:00 kolacja grillowa z zabawą taneczną (dress code: casual)

6 października 2018 roku

 • 8:00 – 10:00 śniadanie w formie bufetu
 • 10:00 – 14:00 rekreacja na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
 • 14:00 – 15:00 obiad w formie bufetu
 • 15:00 – 20:00 rekreacja na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
 • 20:00 kolacja grillowa lub w formie bufetu

7 października 2018 roku

 • 8:00 – 11:00 śniadanie w formie bufetu
 • 11:00 – 12:00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników