Nowości - 1 kwietnia 2019 r

Ostatni tydzień zaczął się od spodziewanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (5‑osobowy skład z udziałem sędziego wybranego na miejsce zajęte) potwierdzającego prawidłowość wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Obawy co do wyeliminowania przy okazji odwołań od uchwał Rady potwierdziły się tylko częściowo, co do odwołań do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a więc w zakresie konkursów do SN i NSA. Odwołania w zakresie konkursów na wolne stanowiska w sądach powszechnych zostały i jak się okazało w przypadku konkursu do naszego łódzkiego sądu apelacyjnego były skuteczne. Uchwała KRS z 11 października 2018 r. została uchylona i przekazana do ponownego rozpoznania. Motywów decyzji sędziów nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na razie nie znamy. Czekamy na uzasadnienie.

A gdyby na wzór jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego Unia wprowadziła jednolity status sędziego europejskiego? O planach idących w tym kierunku przeczytacie w artykule „Idzie reforma”.

Ze spraw lokalnych, w SO w Łodzi uruchomiony został pokój mediatora. Inicjatywa zacna i warta rozpropagowania.

Tradycyjnie już, przed wyborami, zajmujemy się tematyką prawa wyborczego, a również w tej materii, według naszych informacji, zanosi się na istotne zmiany. Bądźcie z nami na bieżąco.

W zakładce " Nasz Okręg" można się zapoznać z fakturą za kolejny rok użytkowania serwera, kreatora i certyfikatu dla strony oraz informacją o kwocie zebranej na jej sfinansowanie. Cała Redakcja gorąco dziękuje wszystkim darczyńcom za okazaną hojność.

W “Galerii” aktualizacja zgromadzeń “nieopiniujących”. Po okręgu łódzkim dołączyły: 22.03 - katowicki i 25.03 -rzeszowski. Razem to już 23 samorządy: 7 apelacji i 16 okręgów!

Startujemy też z nową, bardziej uniwersalną formułą naszej strony informacyjnej – szczegóły w tekście „Nowe otwarcie”. Pierwsza próbka nowego podejścia na “Blog-polecamy!”, gdzie w tym tygodniu przedstawiamy prawdziwą czytelniczą ucztę dla koneserów dobrego wina, a także oparte na głębokich przemyśleniach trochę inne, bardziej koncyliacyjne podejście do przeprowadzanej w wymiarze sprawiedliwości reformy.

Zapraszamy do lektury!

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi