Uchwała w przedmiocie ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich

UCHWAŁA NR 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów

Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 3 lipca 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi protestuje wobec ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara, które zaistniały w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony praw i godności osoby zatrzymanej i obecnie podejrzanej o dokonanie zbrodni w Mrowinach.

W pełni aprobujemy działania podjęte w niniejszej sprawie przez urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz oświadczenie wydane przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a dotyczące zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach - jako mające na celu przede wszystkim ochronę godności każdej osoby.

Sprzeciwiamy się przypadkom mowy nienawiści, która pojawiła się w odpowiedzi na opisane, konstytucyjnie umocowane i uzasadnione, działania Rzecznika Praw Obywatelskich,.

Podkreślamy, że, zarówno w tej jak i w innych sprawach, mowa nienawiści jest szkodliwa ze względu na konieczność ochrony prawa i wolności wszystkich obywateli;

Wzywamy pozostałe organy państwowe do podjęcia działań zmierzających do ochrony wszystkich obywateli przed coraz częściej pojawiającą się w przestrzeni publicznej mową nienawiści. Tolerowanie tego typu zjawisk będzie podważało zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji.

Wynik głosowania:

ZA- 32

PRZECIW – 2

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4