Solidarni z pracownikami

Uchwała nr 1

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w związku z trwającą w łódzkich sądach od grudnia 2018 r. akcją protestacyjną urzędników sądowych, wyraża pełne poparcie dla zgłaszanych postulatów płacowych pracowników sądów i prokuratur, których praca jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a wynagrodzenie powinno być dostosowane do nakładanych obowiązków i odpowiedzialności. Solidaryzujemy się z pracownikami uczestniczącymi w codziennych południowych protestach przed budynkami sądów oraz w dzisiejszym przemarszu ulicami Łodzi. W związku z planowaną w dniu 5 marca 2019 r. ogólnopolską manifestacją pracowników wymiaru sprawiedliwości w Warszawie, zwracamy się do wszystkich sędziów naszego okręgu o takie zorganizowanie pracy, aby wszyscy zainteresowani pracownicy mogli w demonstracji uczestniczyć. Apelujemy do ministerstwa sprawiedliwości o potraktowanie protestu i żądań płacowych pracowników resortu z najwyższą powagą oraz o jak najszybsze zakończenie niepokojąco eskalującego konfliktu.

WYNIK GŁOSOWANIA:

ZA - 60;

PRZECIW - 0,

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi