Uchwały Zebrań Sędziów łódzkich sądów rejonowych

UCHWAŁY ZEBRAŃ SĘDZIÓW:

SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

i SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

W związku z informacjami opublikowanymi przez portal Onet i inne media, dotyczącymi bulwersujących działań podejmowanych w stosunku do sędziów krytykujących tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi/ Zebranie Sędziów Sądu-Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi:

  • wyraża głębokie zaniepokojenie i oburzenie,
  • sprzeciwia się wykorzystywaniu plotek, w szczególności dotyczących życia prywatnego, a także poufnych informacji, w celu dyskredytowania innych osób,
  • potępia stosowanie wulgarnego języka i mowy nienawiści w życiu publicznym,

Jako samorząd zawodowy apelujemy o jak najszybsze i bezstronne wyjaśnienie sprawy.

W głosowaniach wzięło udział:

w Sądzie *Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi -*37 sędziów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi - 20 sędziów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.