Wspólne działanie jest potrzebne !

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich sędziów okręgu łódzkiego do wspólnego działania i aktywnego włączenia się w tworzenie naszej strony informacyjnej. Mamy nawet sygnały od innych okręgów w Polsce, że zastanawiają się nad wprowadzeniem u siebie podobnego rozwiązania.

Uznajemy za sukces wszystkich sędziów okręgu wybór kolegium stanowiącego bardzo szeroką reprezentację wszystkich sądów, jednak ze wspólnym rozumieniem pojęcia praworządność oraz poczuciem bezprecedensowości czasów, w jakich się znaleźliśmy. Jesteśmy przekonani, że wszyscy zdaliśmy egzamin jedności, a kolegium spełni oczekiwania, choć prawdopodobnie nie te, które pokładał ustawodawca w nowelizacji art. 30 u.s.p.

Troje ostatnich, wybranych w tym tygodniu, członków kolegium to: SSR w Łęczycy – Wojciech Wysoczyński oraz z Sądu Okręgowego: Grzegorz Gała i Krzysztof Kacprzak.

Lepszego składu kolegium na lata 2018-2021 nie mogliśmy sobie wymarzyć!

Mamy nadzieję, że poza funkcją ustrojową, przewidzianą w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, nowe kolegium odegra również ważną rolę komunikacyjną pomiędzy wszystkimi sądami okręgu.

Jesteśmy także pozytywnie zaskoczeni ilością zgłoszeń na wspólny wyjazd integracyjny w październiku. Jako środowisko już jesteśmy zintegrowani. Wiemy gdzie i na kogo możemy liczyć i znamy siłę naszych głosów. Wszystkim raz jeszcze dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zapraszamy dalej do jak najszerszej współpracy.