Wybieramy Nasze Kolegium

według nowych zasad, ale wciąż z wyboru sędziów i z prawem opiniodawczego zabierania głosu.

W Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej już odbyło się Zebranie. Pierwszym naszym reprezentantem w nowym kolegium została pani sędzia Jolanta Cichecka.

Kolejne Zebrania odbędą się w sądach rejonowych: w Łowiczu, Kutnie i na Widzewie – 24 maja 2018 r., w Zgierzu, Pabianicach, Skierniewicach, Brzezinach i na Śródmieściu – 25 maja 2018 r. oraz w Łęczycy i w Sądzie Okręgowym – 28 maja 2018 r.

Kolegium to ostatni organ przewidziany w sądowych przepisach ustrojowych , który pochodzi z wyboru sędziów i któremu pozostawiono wprost prawo wyrażania opinii. Dzisiaj, gdy odbiera się lub utrudnia głos samorządowi sędziowskiemu, KRS pracuje nad uchwałą ograniczającą prawo publicznego wypowiadania się sędziów, NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ w kolegium Sądu Okręgowego w Łodzi, głosu który będzie nas – sędziów okręgu łódzkiego - reprezentował.

Zwracam uwagę na błyskawiczność wprowadzenia nowego rozwiązania, niejako przemyconego, przy okazji ustępstw na rzecz Komisji Europejskiej w sporze o praworządność (nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 12.04.2018 r.). Jak napisano w opinii Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości autorstwa z‑cy Dyrektora Wojciecha Ulitko, ustawodawca inaczej niż przy poprzedniej zmianie struktury kolegiów z 2011r., gdzie był przewidziany 6‑miesięczny okres przejściowy, całkowicie pominął normy intertemporalne. Oznacza to konieczność bezpośredniego stosowania nowego prawa od 23 maja 2018 r. tj. od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Zdaniem autora opinii, jest to uzasadnione jako, że nowe przepisy „poszerzają reprezentatywność kolegium i demokratyzują wybór jego członków, co niewątpliwie stanowi dalece bardziej istotną wartość, aniżeli trwałość kadencji już wybranych członków kolegiów”.

Moja ocena intencji ustawodawcy jest inna, o czym pisałam już wcześniej w artykule „Nowy skład kolegium”, a brak przepisów intertemporalnych oceniam jako celowe działanie, aby wprost nie napisać o wygaszeniu czy natychmiastowym przerwaniu kadencji dotychczasowych kolegiów, zwłaszcza tego z Krakowa ….. , a przy okazji tego z Łodzi też. Jeżeli fortel się nie uda, to być może ustawodawca będzie zmuszony wkrótce pomyśleć o kolejnej nowelizacji …….

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi