Zbliżają się wybory, czas na zmiany !

Rok 2019 będzie rokiem wyborów. Już w maju wybierzemy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, a w październiku zaś ponownie wybierzemy kandydatów do Sejmu i Senatu. Jak wcześniej pisałam w dojrzałych demokracjach nie zmienia się kodeksu wyborczego tuż przed wyborami. U nas jest inaczej. Redakcja dotarła do tajnego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego.

Co nas czeka? - Rewolucja!

Po pierwsze, będzie wprowadzony obowiązek uczestnictwa w głosowaniu pod rygorem grzywny. Jest to rozwiązanie nowatorskie i stosowane tylko w nielicznych krajach. Ma ono jednak swoje zalety, raz na zawsze rozstrzygnie kwestie związane z niską frekwencją. Wszyscy obywatele mający bierne prawo wyborcze będą głosować. Nie będzie można już powiedzieć, nie idę głosować, nie mam na kogo.

Koleją zmianą jest możliwość oddania tzw. „białego głosu” czyli po prostu wrzucenia do urny wyborczej pustej białej kartki. Będzie to sygnał od obywatela zarówno dla rządzących jak i opozycji, że nie popiera żadnej ze zgłoszonych partii politycznych uczestniczących w wyborach i żąda radykalnych zmian. Wprowadzona będzie również zasada, powtórzenia wyborów jeżeli białych głosów będzie więcej niż 40%. To będzie ukłon w stronę obywateli.

Czeka nas również rewolucja cybernetyczna. Pierwszy raz w Polsce odbędą się e-wybory. Będzie wprowadzony program tablet+. Już na jesieni będzie możliwe oddawanie głosu przez Internet za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych czytników- tabletów, które będą rozdawane obywatelom tuż przed wyborami, za darmo.

Zmianom ulegną również okręgi wyborcze i będą one odzwierciedlały rzeczywistą liczbę wyborców zamieszkujących na danym obszarze i od tego będzie uzależniana liczba mandatów.

Na koniec jeszcze jedna zmiana. Przedstawiciele władzy ustawodawczej doszli do przekonania, po licznych głosach krytyki, że zmianie ulegnie przepis dotyczący obsady PKW. Szykuje się powrót sędziów jako członków tego gremium.

To na razie tylko informacje wstępne, ale oczywiście w kolejnych artykułach będę wracać do poszczególnych rozwiązań i po kolei je państwu przybliżać.

Następny artykuł już w przyszłym tygodniu!

Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek
Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - Członek Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów