Brexit a doręczenia do Wielkiej Brytanii

źródło: Yangki Suara

Informacja o doręczeniach cywilnych do Wielkiej Brytanii

Uprzejmie informuję, iż w stosunkach z Wielką Brytanią ponownie ma zastosowanie  w zakresie doręczania dokumentów – Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 87, poz. 968).

Link do strony, na której zawarte są informacje dotyczące stosowania Konwencji (organ przyjmujący, wymogi dot. tłumaczeń, itp.) w języku angielskim lub francuskim:

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=278

Wykonując doręczenie do Wielkiej Brytanii należy pamiętać o załączeniu ogólnego pouczenia z art. 1135(5) k.p.c. Nadto z uwagi na treść art. 165§2 k.p.c. data nadania przesyłki na poczcie brytyjskiej nie będzie równoważna dacie wniesienia pisma do sądu.

W świetle konwencji możliwe są doręczenia bezpośrednie – pocztowe, przez jednostki przyjmujące i przez urzędy konsularne.

Doręczenia pocztowe (zalecane)

Doręczenia te są wykonywane bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, ale na stronie poczty brytyjskiej:

https://www.royalmail.com/track-your-item#/

możemy po numerze nadawczym (RR ….cyfry ….PL – do ustalenia przez sekretariat) śledzić losy przesyłki oraz otrzymać cyfrowy podpis odbiorcy, jego dane i datę doręczenia.

Doręczenia przez urzędy konsularne - bardzo długotrwałe, nieefektywne, wymagają wykazania polskiego obywatelstwa adresata. Wykonywane są na zasadzie dobrowolności, w praktyce sprowadza się to do wysłania przez Konsulat zapytania do adresata czy chce odebrać przesyłkę. Jeżeli adresat nie odpowie - przesyłka zwracana jest do sądu bez podjęcia próby doręczenia.

Doręczenia przez jednostki przyjmujące są bezpłatne, ale wymagają sporządzenia tłumaczeń wszystkich doręczanych pism na jęz. angielski, również w przypadku, gdy adresat zna język polski.

Istnieje możliwość wysłania dokumentów bez tłumaczenia, wówczas w formularzu wniosku należy zaznaczyć punkt C, ale doręczenie takie zostanie wykonane tylko, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę.

Dane jednostek przyjmujących wnioski o doręczenie w zależności od miejsca doręczenia:

Anglia i Walia:

The Senior Master of the Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2 LL

Switchboard: +44 207 947 6000

Tel: +44 20 7947 6691

Fax: +44 20 7947 6237

Website: http://www.hmcourts-service.gov.uk/

Szkocja:

Scottish Government Justice Directorate

Central Authority & International Law Team

St. Andrew’s House (GW15)

EDINBURGH EH1 3DG

Scotland, UK

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

tel.: +44 (0) 131 244 0460

Irlandia Północna:

The Master (Queen’s Bench and Appeals)

Royal Courts of Justice

Chichester Street

Belfast BT1 3JF

Tel: +44 28 9072 4639

Fax: +44 28 9072 4796

E-mail: frontofhousercj@courtsni.gov.uk

Website: www.justice-ni.gov.uk

W załączeniu formularze wniosku o doręczenie.

Wnioski i dokumenty do doręczenia wysyłamy w 2 egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego. Jeden dodatkowy egzemplarz pozostawiamy w aktach.

Marta Knotz
Marta Knotz
sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie - Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie