Obrót prawny z Ukrainą w sprawach cywilnych

Przedstawiamy biuletyn informacyjny koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie SSO Grzegorza Chmiela dotyczący obrotu prawnego z Ukrainą, zgodnie z Umową między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, Kijów 24 maja 1993 r. oraz problematyki obrotu prawnego z Krymem i obwodami donieckim i ługańskim.

Załączamy także pomocne formularze - wniosków o doręczenie, dokonanie czynności, poświadczenia doręczenia, treść porozumienia z wykazem właściwych organów, informację MSu.

AKTUALIZACJA związana z wojną w Ukrainie:

Na części terytorium Ukrainy doręczanie korespondencji oraz wykonywanie niektórych czynności z zakresu obrotu prawnego nie jest możliwe.

Zaleca się też sprawdzanie w bazie PESEL czy adresat z Ukrainy nie przebywa obecnie w Polsce - przed podjęciem próby doręczenia mu czegokolwiek w Ukrainie. Kierując wnioski o doręczenie/przeprowadzenie dowodu do jednostek ukraińskich celowe jest wskazanie dodatkowych danych adresata/osoby która ma być przesłuchana - typu numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Obecnie MS Ukrainy ponownie przyjmuje wnioski o pomoc prawną, lecz zaleca się każdorazowo kontakt z właściwym zarządem głównym MS Ukrainy czy jest w stanie przyjąć i zrealizować wniosek o pomoc prawną strony polskiej oraz jaka forma wniosku (tradycyjna lub elektroniczna) jest najbardziej pożądana. Ustalanie tych informacji powinno odbywać się w drodze kontaktu mailowego z poszczególnymi zarządami głównymi MS Ukrainy, których lista znajduje się w załączniku “Wykaz właściwych organów” poniżej. Języki kontaktu: angielski lub ukraiński.   

Wyjątkowo, w przypadku długotrwałego braku odpowiedzi ze strony konkretnego zarządu głównego MS Ukrainy, możliwe jest zwrócenie się do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS z prośbą o ustalenie niezbędnych informacji w MS Ukrainy. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: sekretariat@dwmpc.ms.gov.pl