Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka

Polecamy praktykom “Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka” opracowany przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej we współpracy z Radą Europy i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w 2019 r.