Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka

12 lipca 2020 r.

Polecamy praktykom “Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka” opracowany przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej we współpracy z Radą Europy i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w 2019 r.