Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015–2019

źródło: Iustitia

Prezentujemy raport “Wymiar sprawiedliwości pod presją”, wydany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.