Cenzura w Sądzie Najwyższym

Poniżej publikujemy treść dokumentów, które zostały usunięte ze stron Sądu Najwyższego po objęciu funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez Małgorzatę Manowską.

Pismo członków Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego do Prezydenta RP:

Wniosek o poddanie pod głosowanie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP pięciu kandydatów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

pisma w załącznikach