Wyrok TSUE (Wielka Izba) z 2.03.2021 r. w sprawie C-824/18 (ocena prawidłowości postępowania zmierzającego do powołania sędziów Sądu Najwyższego w 2018 r.)

W dniu 2.03.2021 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł bardzo ważny wyrok w sprawie C-824/18

Dotyczy on oceny prawidłowości postępowania zmierzającego do powołania sędziów Sądu Najwyższego w 2018 r.

Polecamy też:

rozważania o konsekwencjach wyroku https://forumfws.eu/publikacje/o-konsekwencjach-tsue/

w załączniku :

tekst wyroku

czytaj też:

Tutaj - przegląd orzecznictwa sądów polskich w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Tutaj - przegląd orzecznictwa TSUE i ETPC w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www
Załączniki
wyrok TSUE