Wyrok ETPC z dnia 7.05.2021 r. w sprawie 4907/18 XERO FLOR w POLSCE sp. z o.o. v. POLAND (skutek udziału w składzie TK osoby wybranej na zajęte już miejsce)

👉 TK z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajete w TK nie jest sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

👉 ​​Nieprzestrzeganie przez organy ustawodawcze i wykonawcze odpowiednich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących ważności wyboru sędziów Trybunału podważyło cel „ustanowionego ustawą” wymogu ochrony sądownictwa przed bezprawnymi wpływami zewnętrznymi .

👉 Prawo do „sądu ustanowionego ustawą” jest odzwierciedleniem samej zasady praworządności i jako takie odgrywa ważną rolę w utrzymaniu podziału władzy i niezawisłości oraz legitymacja sądownictwa, jaka jest wymagana w społeczeństwie demokratycznym. Prawo to naruszone jest, gdy wybór sędziego obarczony był poważnymi nieprawidłowościami, naruszającymi samą istotę spornego prawa.

Z uwagi na treści istotne dla oceny skutków udziału w wydaniu orzeczania osoby wybranej na zajęte już miejsce w Trybunale Konstytucyjnym a także wpływu poważnych nieprawidłowości przy wyborze sędziego na istotę prawa do sądu ustanowionego ustawą publikujemy w całości treść orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim i języku angielskim ze strony

W załączniku tekst do pobrania w pdf.

-—-