Wyrok ETPCz z 22.07.2021 r. w sprawie 43447/19 Reczkowicz p-ko Polsce (brak atrybutów "sądu" "zgodnego z prawem" powołanego w procedurze z udziałem neoKRS)

👉 Ustawa zmieniająca z 2017 r., która pozbawiła sędziów prawa do mianowania i wyboru sędziów KRS – prawa przyznanego mu na mocy dotychczasowego ustawodawstwa i uznanego przez międzynarodowe standardy – praktycznie usunęła nie tylko dotychczasowy system przedstawicielski, ale także gwarancje niezawisłości sądownictwa w tym zakresie. Umożliwiło to w efekcie władzy wykonawczej i ustawodawczej ingerencję bezpośrednio lub pośrednio w procedurę powoływania sędziów.

👉 Krajowa Rada Sądownictwa nie gwarantuje wystarczającej niezależności.

👉 Po z natury wadliwej procedurze powoływania sędziów brakowało i nadal brakuje atrybutów „sądu”, który jest „zgodny z prawem” dla celów art. 6 § 1 [Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]. Naruszona została zatem sama istota spornego prawa.

Z uwagi na treści istotne dla oceny statusu sędziów nominowanych z rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie funkcjonującym od 2018 r. publikujemy w całości treść orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku angielskim ze strony:

W załącznikach tekst do pobrania w pdf w języku angielskim oraz w nieoficjalnym tłumaczeniu na język polski (wersja skrócona).