Postanowienie Wiceprezes TSUE z dnia 6.10.2021 r. w sprawie C‑204/21 (oddalenie wniosku o uchylenie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych)

W dniu 6.10.2021 r. Wiceprezes Trybunału postanowiła o oddaleniu wniosku o uchylenie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych na podstawie art. 163 regulaminu postępowania przed Trybunałem, złożonego w dniu 16 sierpnia 2021 r.

postanowienie w załączniku: