Postanowienie Wiceprezes TSUE w sprawie C‑204/21

6 października 2021 r.

W dniu 6.10.2021 r. Wiceprezes Trybunału postanowiła o oddaleniu wniosku o uchylenie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych na podstawie art. 163 regulaminu postępowania przed Trybunałem, złożony w dniu 16 sierpnia 2021 r.

postanowienie w załączniku: