Bez komentarza - w Sądzie Najwyższym

W dniu 22.12.2021 r. na stronie internetowej SN ukazał się komunikat o pytaniu do TSUE dotyczącym delegacji sędziów skierowanym przez osoby powołane do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przy udziale neokrs:

Tu: komunikat

(uzasadnienie zostanie opublikowane, gdy się ukaże)

W dniu 16.12.2021 r. na stronie internetowej SN ukazał się komunikat o rozważaniach na temat przepisów dotyczących obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich w SN i w NSA prowadzonych przez 7 osób powołanych do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przy udziale neokrs:

Tu: komunikat

Tu: uzasadnienie (także w załączniku)

W dniu 14.12.2021 r. na stronie internetowej SN ukazał się komunikat o przeprowadzeniu “testu niezawisłości i niezależności” w wydaniu osób powołanych do Izby Karnej SN przy udziale neokrs:

Tu: komunikat

Tu: uzasadnienie (także w załączniku)

a także treści jak w załączniku