Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami

Lista sędziów bezprawnie odsuniętych od orzekania ,  z bezpodstawnym zastosowaniem  art. 130§1u.s.p.-natychmiastowa przerwa w czynnościach (tryb dla ujętych na gorącym uczynku sędziów - sprawców przestępstwa), ściganych w istocie za treść  wydanych orzeczeń kwestionujących legalność Izby Dyscyplinarnej SN, neo-Krajowej Rady  Sądownictwa oraz udzielanych z jej  udziałem nowych nominacji sędziowskich, orzeczeń  opartych głównie na przepisach Polskiej Konstytucji, na orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i legalnej części  Sądu Najwyższego RP  (stan na dzień 15.02.2022r**.**) :

1. Adam Synakiewicz - Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie ,

- odsunięty od orzekania  na 30 dni  zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry  z dnia  8 września 2021 r. za rzekome delikty dyscyplinarne z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwa z art. 231 § 1k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego, działanie na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- sprawa zarejestrowana w Izbie Dyscyplinarnej SN, sygn. I DO 11/21 ,od 8 października 2021 r., odbył się jeden  termin 15 października 2021r., sprawa w toku, sędzia wrócił do pracy, ostatnio postawiono mu nowe zarzuty tego samego rodzaju

-———————————————

2. Piotr Gąciarek - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

-odsunięty  od orzekania  na 30 dni  zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie  Piotra Schaba (Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości) z dnia 13 września 2021 r. za rzekomy delikt dyscyplinarny z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego , działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- sprawa zarejestrowana w Izbie Dyscyplinarnej SN, sygn. I DO 14/21 ,

- zawieszony dalej  w czynnościach służbowych uchwałą ID z 24 .11.2021r. , z potrąceniem 40% wynagrodzenia

- stan zawieszenia trwa

-———————————————

3. Marta Pilśnik - Sędzia Sądu Rejonowego  dla Warszawy- Śródmieście

-odsunięta  od orzekania  na 30 dni  zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry  z dnia 15 października  2021 r. za rzekomy delikt dyscyplinarny z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego, działanie na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- sprawa zarejestrowana w Izbie Dyscyplinarnej SN, sygn. I DO 12/21, od 8 października 2021 r., nie odbył się jeszcze termin posiedzenia,  sprawa w toku, sędzia wróciła do pracy

-———————————————

4. Maciej Ferek  - Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie  

- odsunięty  od orzekania  na 30 dni zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk – Woickiej, (członkini neo-KRS , nominatki Ministra  Sprawiedliwości) z dnia 22 października 2021 r. za rzekome delikty dyscyplinarne z art. 107 § 1 u.s.p.i przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego, działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- zawieszony dalej uchwałą Izby Dyscyplinarnej z 16 listopada 2021 r., sygn. I DO 13/21, z potrąceniem 50% wynagrodzenia

- stan zawieszenia trwa

-———————————————

 5. Agnieszka Niklas - Bibik - Sędzia Sądu Okręgowego   w Słupsku  

- odsunięta od orzekania na 30 dni zarządzeniem Prezesa SO w Słupsku   z dnia 29 października  2021 r. za rzekome delikty dyscyplinarne z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwa z art. 231 §1 k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego , działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- sprawa zarejestrowana w Izbie Dyscyplinarnej SN, sygn. I DO 15/21, od 16 listopada  2021 r., nie odbył się termin posiedzenia wyznaczony na 29 listopada 2021 r.,  sprawa w toku, sędzia wróciła obecnie  do pracy

-———————————————

6. Maciej Rutkiewicz - Sędzia Sądu Rejonowego  w Elblągu   

- odsunięty od orzekania na 30 dni zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu  z dnia  9 listopada 2021 r. za rzekome delikty dyscyplinarne z art.107 § 1 u.s.p.i przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego, działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- zawieszony dalej uchwałą Izby Dyscyplinarnej z dn. 15 grudnia 2021 r., sygn. I DO 16/21 ,  z potrąceniem 40% wynagrodzenia

- stan zawieszenia trwa

-———————————————

 7. Krzysztof Chmielewski - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie    

-odsunięty od orzekania na 30 dni zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika  (Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości) z dnia 15 grudnia 2021 r. za rzekomy delikt dyscyplinarny z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.( przekroczenie uprawnień sędziego , działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- zawieszony dalej uchwałą Izby Dyscyplinarnej  z dn. 5 stycznia   2021r., sygn. I DO 17/21,  z potrąceniem 25% wynagrodzenia

- stan zawieszenia trwa

-———————————————

 8. Marzanna A. Piekarska -Drążek - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

- odsunięta  od orzekania na 30 dni zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry  z dnia 24 stycznia  2022 r. za rzekomy delikt dyscyplinarny z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. ( przekroczenie uprawnień sędziego , działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- sprawa zarejestrowana w Izbie Dyscyplinarnej SN 22 stycznia 2022 r., sygn. I DO 3/22, z wnioskiem Rzecznika Dyscyplinarnego o dalsze zawieszenie, oczekuje na termin posiedzenia w najbliższych dniach,

-stan zawieszenia trwa

-———————————————

9. Joanna Hetnarowicz – Sikora - Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku

-odsunięta od orzekania na 30 dni zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry  z dnia 8 lutego 2022 r. za rzekomy delikt dyscyplinarny z art. 107 § 1 u.s.p. i przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień sędziego, działanie  na szkodę interesu publicznego i naruszenie interesu służby sędziowskiej)

- sprawa zarejestrowana w Izbie Dyscyplinarnej SN 17 lutego 2022 r., sygn. I DO 4/22 , z wnioskiem o dalsze zawieszenie, oczekuje na  termin posiedzenia  w najbliższych dniach,

-stan zawieszenia trwa

-———————————————-

 10. Paweł Juszczyszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

- za badanie statusu i działalności  neo-KRS odwołany przez MS Zbigniewa Ziobrę z delegacji do orzekania w Sądzie  Okręgowym w Olsztynie z dniem 5.11.2019 r.

- 28.11.2019r. - postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o przedstawieniu zarzutów

- 29.11.2019r. - zarządzenie prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego (członka neo-KRS) o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych na 30 dni

- 04.02.2020 zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną SN  z obniżeniem wynagrodzenia o 40 %

-niedopuszczany  do pracy mimo kilku korzystnych orzeczeń sądów krajowych

- stan zawieszenia trwa od ponad 2 lat

-———————————————

11. Igor Tuleya- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

- zawieszony uchwałą Izby Dyscyplinarnej z 18 listopada 2020r., z obniżeniem 25% wynagrodzenia

-z uchyleniem immunitetu  na wniosek prokuratora w celu   pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za orzeczenie wydane w sprawie naruszania regulaminu Sejmu z 16.12.2017 r.

- stan zawieszenia trwa do dnia dzisiejszego

Powyższe dane można skonfrontować z rejestracją spraw, które wpłynęły do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wg. sygnatur akt (strona internetowa  SN, zakładka sprawy, e-sprawy, podać sygnaturę )

Dodatkowo można potwierdzić dane o części spraw pod linkiem https://www.sn.pl/aktualności/komunikaty