Wyrok ETPC z dnia 15.03.2022 r. w sprawie 43572/18 Grzęda p-ko Polsce (ocena pozbawienia prawa do sądu wobec przerwania kadencji członka KRS)

Cała sekwencja wydarzeń w Polsce (…) wyraźnie pokazuje, że kolejne reformy sądownictwa miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej,

👉 począwszy od poważnych nieprawidłowości w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015, a następnie w szczególności

👉 przekształcenie KRS i

👉 powołanie nowych izb w Sądzie Najwyższym,

👉 przy jednoczesnym rozszerzeniu kontroli Ministra Sprawiedliwości nad sądami i zwiększeniu jego roli w sprawach dyscypliny sędziowskiej.

(…) W wyniku kolejnych reform sądownictwo – autonomiczny organ władzy państwowej – zostało narażone na ingerencję władzy wykonawczej i ustawodawczej, a tym samym znacznie osłabione.

w załączniku - wyrok ETPC w języku angielskim oraz nieoficjalne tłumaczenie na język polski