Wyrok ETPC z dnia 16.06.2022 r. w sprawie 39650/18 Żurek p-ko Polsce (szykany i ochrona wolności wypowiedzi)

16 czerwca 2022 r.

👉 istnieje potrzeba ochrony autonomii rady sądownictwa, zwłaszcza w sprawach dotyczących nominacji sędziowskich, przed ingerencją władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz jej rolę jako bastionu chroniącego przed wpływami politycznymi na sądownictwo.

👉 kwestie dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości leżą w interesie publicznym, a debata na ten temat zasadniczo korzysta z wysokiego stopnia ochrony na mocy Artykułu 10 … Nawet jeśli kwestia będąca przedmiotem debaty ma implikacje polityczne, nie jest to samo w sobie wystarczające, aby uniemożliwić sędziemu wypowiedzenie się w tej sprawie … Kwestie związane z podziałem władzy mogą dotyczyć bardzo ważnych spraw w społeczeństwie demokratycznym, o których opinia publiczna ma uzasadniony interes być informowana i które wchodzą w zakres debaty politycznej …

👉 każdy sędzia jest odpowiedzialny za promowanie i ochronę niezawisłości sędziowskiej;

👉 sędziowie i środowisko sędziowskie powinni być konsultowani i angażowani w przygotowywanie przepisów dotyczących ich statusu oraz, bardziej ogólnie, funkcjonowania systemu sądownictwa;

👉 ogólne prawo sędziów do swobody wypowiedzi w sprawach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może przekształcić się w odpowiadający mu obowiązek wypowiadania się w obronie rządów prawa i niezawisłości sędziowskiej, gdy te podstawowe wartości są zagrożone.

w załączniku - wyrok ETPC w języku angielskim oraz nieoficjalne tłumaczenie na język polski