Oświadczenie Prezesa Sądu kierującego pracą Izby Pracy Sądu Najwyższego - SSN dr hab. Piotra Prusinowskiego

Poniżej publikujemy oświadczenie Pana sędziego SN dr hab. Piotra Prusinowskiego - Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy Sądu Najwyższego o odmowie uczestniczenia i dokonywania czynności procesowych w ramach wymienionych spraw przy współudziale sędziów powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sadownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r, poz. 3).

Przypominamy, że Pan sędzia jest jednym z sygnatariuszy oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego o odmowie orzekania z sędziami wadliwie powołanymi do pełnienia urzędu - opublikowanego tutaj

We kindly present for your information the statement of the Judge of the Supreme Court of the President in charge of the Labour and Social Insurance Chamber on his refusal to adjudicate in the two cases assigned to him with persons appointed to the Supreme Court on the basis of recommendations of the National Council of the Judiciary appointed under the Act of 8 December 2017. We publish the announcement on the Judges’ Cooperation Forum website in both Polish and English versions.

DZIĘKUJEMY ZA PAMIĘĆ O TYCH SŁOWACH !!!

poświadczenie w pdf = w załączniku