Wadliwe nominacje

Sejm ma prawo wyboru TYLKO czterech członków KRS spośród posłów, podobnie jak Senat ma prawo wyboru TYLKO dwóch członków KRS spośród senatorów.

Powierzenie Sejmowi prawa wyboru 19 członków KRS (spośród posłów i sędziów), godzi w Konstytucję RP, podobnie jak by godziło powierzenie Senatowi prawa wyboru 17 członków KRS (spośród senatorów i sędziów).

Wadliwie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa:

- nie gwarantuje niezależności sądów od innych władz;

- nie stoi na straży niezawisłości sędziów;

- nie jest organem konstytucyjnym;

- nie może skutecznie wnioskować o powołanie sędziów,

dlatego określana jest mianem neo-KRS, zaś powołani z jej udziałem sędziowie określani są mianem neosędziów.

Polecamy w tej materii:

- wybrane orzecznictwo sądów polskich w ochronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów https://forumfws.eu/glos-w-sprawie/orzecznictwo-sp/

- wybrane orzecznictwo TSUE i ETPC w ochronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów https://forumfws.eu/glos-w-sprawie/orzecznistwo-trybunaly/

- narzędzie do wyszukiwania sędziów wadliwie powołanych https://ruchkod.pl/neokrs/ https://uberkasta.pl/wyszukiwarka-neo-krs/

Poniżej zestawienie linków do stron dokumentujących uroczystości, podczas których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył akty powołania na stanowiska m. in. sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych po uprzedniej rekomendacji neo-KRS, składającej się - obok osób wchodzących w skład organu z urzędu - z 21 osób (sędziów, posłów i senatorów) wybranych przez władzę ustawodawczą.

Wśród wymienionych, na stronach oznaczonych (*) są także sędziowie, którzy otrzymali rekomendację Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie funkcjonującym do 2018 r. – składającej się stosownie do art. 187 ust. 1 Konstytucji RP - obok osób wchodzących w skład organu z urzędu - z 15 członków (sędziów) będących przedstawicielami władzy sądowniczej oraz 6 członków (posłów i senatorów) będących przedstawicielami władzy ustawodawczej.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,93,prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,96,prezydent-powolal-nowych-sedziow-sadu-najwyzszego.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,140,nominacje-sedziowskie-i-asesorskie.html (*);

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,107,prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html (*);

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,114,prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html (*);

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,123,prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html (*);

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,126,nominacje-sedziowskie-i-asesorskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie,7602;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,140,nominacje-sedziowskie-i-asesorskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/powolania-do-pelnienia-urzedu-sedziego-sadu-najwyzszego,7632;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,172,nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,176,nominacje-sedziowskie-i-asesorskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,188,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,199,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,201,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,204,nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,205,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,209,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,212,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,214,prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,217,prezydent-wreczyl-nominacje-na-stanowisko-asesora-sadowego.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,219,prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,226,nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,229,nominacje-sedziowskie-i-asesorskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,230,prezydent-wreczyl-nominacje-asesorskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,235,prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie.html;

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,238,nominacje-sedziowskie.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,47527

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,49818

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,50110

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/wreczenie-nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,52725

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,54993

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,55945

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,59317

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-belwederze,60522

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,62083

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,63230

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,65382

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/uroczystosc-wreczenia-nominacji-sedziowskich-i-asesorskich,66077

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie-,68308

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/wreczenie-nominacji-sedziowskich-i-asesorskich,74204

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,76300

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www