Dziś Beata, jutro Wy !

Nikt nie jest bezpieczny, gdy prokuratura staje się narzędziem w ręku polityka.

W poniedziałek 21 września 2020 o godzinie 12.00 sędziowie pod hasłem „DZIŚ BEATA, JUTRO WY" wychodzą przed sądy w ramach protestu przeciwko bezpodstawnemu szykanowaniu Prezes Beaty Morawiec.

✌🏻

🔴🔴W ciągu ostatnich 5 lat obóz zjednoczonej prawicy stworzył w Polsce kompletny i zamknięty system dyscyplinarno - urzędniczy, który od początku miał jeden cel: przejęcie politycznej kontroli na władzą sądowniczą i Prokuraturą. Środkami do osiągnięcia tego celu stały się m.in. REPRESJE, SZYKANY I HEJT.

🔴🔴Elementem tego swoistego układu zamkniętego stali się zależni od władzy politycznej prokuratorzy, którzy wykorzystują w sposób instrumentalny postępowania karne w celu zdyskredytowania niewygodnych dla władzy politycznej sędziów, którzy nie boją się publicznie krytykować szkodliwych zmian wprowadzanych w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

🔴🔴Sędzia Beata Morawiec od początku stała w pierwszym szeregu walczących o wspólne dla cywilizowanych narodów wartości, takie jak niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Robiła to zawsze z wielką godnością, odwagą i klasą, nie dla własnych korzyści, lecz dla Wszystkich Wolnych Ludzi.

🔴🔴Dzisiaj sędzia Beata Morawiec stała się celem bezpardonowego, politycznego ataku, gdyż odważyła się przeciwstawić ministrowi sprawiedliwości - prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze, który publicznie ją zaatakował. Sędzia, broniąc swojej godności i dobrego imienia, wytoczyła Zbigniewowi Ziobrze proces o naruszenie dóbr osobistych i wygrała sprawę w pierwszej instancji. Za swoją niezłomną postawę sędzia Beata Morawiec jest obecnie nękana przez upolitycznionego prokuratora, który o 6 rano wraz z funkcjonariuszami CBA pojawił się u niej w domu z nakazem przeszukania, żądając wydania laptopa.

🔴🔴Nie po raz pierwszy zależna od rządzących prokuratura, wykorzystuje postępowania karne do politycznego ataku na sędziego.

🔴🔴Sędzia Agnieszka Pilarczyk z Krakowa, która prowadziła postępowanie dotyczące śmierci ojca Zbigniewa Ziobry, również padła ofiarą stworzonego przez obóz rządzący zamkniętego systemu dyscyplinarno - urzędniczego. W 2017 roku Prokuratura Regionalna w Katowicach Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez sędzię Agnieszkę Pilarczyk. Na tej podstawie rodzina zmarłego domagała się wyłączenia sędzi od rozpoznania sprawy.

🔴🔴Nieco inny rodzaj szykany spotkał warszawską sędzię Justynę Koskę - Janusz, której minister sprawiedliwości skrócił delegację do sądu wyższej instancji, wydając jednocześnie komunikat, że sędzia wykazała się wyjątkową nieudolnością przy prowadzeniu prostej, choć medialnej sprawy. Sędzia Justyna Koska - Janusz wniosła pozew przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości o naruszenie dóbr osobistych i sprawę wygrała. Sąd nakazał m.in. przeproszenie sędzi. 👉Przed laty sędzia Justyna Koska - Janusz prowadziła postępowanie, w którym Zbigniew Ziobro był oskarżycielem prywatnym i sprawę przegrał, a ponadto w toku postępowania sąd ukarał Zbigniewa Ziobrę karą porządkową w wysokości 2.000 złotych.

📕Sprawy sędziów 🟣Agnieszki Pilarczyk i 🟣Justyny Koski - Janusz szczegółowo opisano w raporcie Stowarzyszenia Sędziów Polskich #Iustitia zatytuowanym:

“Wymiar sprawiedliwości pod presją - represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą. Lata 2015-2019”

Z całością raportu zapoznasz się tutaj⤵️

https://forumfws.eu/publikacje/wymiar-sprawiedliwosci-pod-presja/

https://www.iustitia.pl/…/3750-wymiar-sprawiedliwosci-pod-p…

#SolidarnizsędziąBeatąMorawiec
#muremzaBeatąMorawiec
#IustitiaRaporty
#raport
#represjewobecsędziów