Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie FWS

Wyjaśniamy:

  • Forum Współpracy Sędziów (FWS) nie jest zrzeszeniem ani stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustaw.

  • Deklaracja FSW” stanowi, że FWS jest „płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego”.

  • Skoro FWS nie jest stowarzyszeniem ani zrzeszeniem, to trudno wymagać, aby ktokolwiek miał obowiązek zgłaszania udziału w nim w oświadczeniu.

  • Nawet przy założeniu, że jest to przynależność do zrzeszenia, wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów jest działaniem niesłusznym, ponieważ rzecznik dyscyplinarny powinien mieć na uwadze akty rangi wyższej, tj. Konstytucję i traktaty (a zatem zastosować tzw. rozproszoną kontrolę konstytucyjną), ponieważ przepis, na podstawie którego zamierza „ścigać” sędziów jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka, zagwarantowanymi tak w Konstytucji, jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

    http://www.defensoriuris.pl/blog-strefa/tematy/stanowisko-stowarzyszenia-w-sprawie-fws/

    całość w załączniku