List otwarty dot. postępowania dyscyplinarnego Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka.

treść listu - w załączeniu