List otwarty dot. postępowania dyscyplinarnego Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka.

3 lipca 2020 r.

treść listu - w załączeniu