Postępowanie wyjaśniające w sprawie listu sędziów polskich do OBWE

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Zastępców Rzecznika przy Sądach Apelacyjnych i Okręgowych o informację, czy Zastępcy, w związku z treścią pisma – listu do OBWE (publikowany tu: https://forumfws.eu/glos-w-sprawie/sedziowie-obwe/) – podjęli czynności wyjaśniające w kierunku popełniania przez sędziów – sygnatariuszy ww. listu – deliktu dyscyplinarnego.

Pismo powyższe zostało przekazane sędziom przez Zastępców Rzecznika z zakreśleniem możliwości ustosunkowania do jego treści.

W załączniku prezentujemy nadesłaną do nas odpowiedź jednego z sędziów (sygnatariuszy listu do OBWE) na ww. pismo. Do ewentualnego wykorzystania.

Mając na względzie wagę problematyki, Stałe Prezydium FWS wyraziło swoje stanowisko w tej materii w uchwale nr 11/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. - https://forumfws.eu/uchwaly/2020/08/26/1/

załącznik do pobrania w pdf: