Wyszukiwarka neokrs

Prezentujemy wykazy kandydatów do gremium, które od 2018 r. zastąpiło konstytucyjny organ RP – Krajową Radę Sądownictwa wraz z wykazami osób popierających kandydatów.

Wyszukiwarka ma walor wyłącznie informacyjny – przydatny z perspektywy praktyki orzeczniczej zarówno dla stron/pełnomocników, jak i dla sędziów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie tzw. “testu Ástráðsson”. 1)

Nie oceniamy.

Nie twierdzimy, że za każdym aktem poparcia stała motywacja osobistej, czy zawodowej korzyści

Uważamy natomiast, że każdy sędzia wypełniając rotę ślubowania - służąc Rzeczypospolitej i stojąc na straży prawa, powinien powstrzymać się od działań destrukcyjnych dla wymiaru sprawiedliwości oraz odmówić udzielenia pomocy przy takich działaniach.

W załącznikach: Wykazy kandydatów/pełnomocników/popierających: (skany list złożonych na stronach internetowych Sejmu) 3)

_____________________

1) Wyrok ETPC z dnia 1.12.2020 r. GUÐMUNDUR ANDRI- ÁSTRÁÐSSON v. ISLANDIA 6374/18

2 Wyrok ETPCz z 22.07.2021 r. w sprawie 43447/19 Reczkowicz p-ko Polsce

3) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/krs

___________

👉 18 marca 2024 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia” złożyło do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Adama Bodnara zawiadomienie, w którym wskazuje popełnienie przez osoby kandydujące do tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa przestępstw i złamanie zasad etyki.

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www