Wyrok Wielkiej Izby TSUE z 26.03.2020 r. w sprawach C 558/18 i C 563/18 (niedopuszczalność pytań prejudycjalnych we wskazanej sytuacji)

W dniu dzisiejszym Wielka Izba TSUE ogłosiła wyrok stwierdzając niedopuszczalność dwóch wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczących polskich przepisów z 2017 r. ustanawiających system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów.

W załącznikach streszczenie i pełny tekst wyroku (PL).

Krótki komentarz do wyroku TSUE sędziego Stanisława Zabłockiego :

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił dziś rozstrzygnięcie w połączonych sprawach C-558/18 i C-563/18. Gdybyśmy żyli w normalnych czasach, byłaby to wiadomość z tzw. czołówek portali internetowych. Pomimo tego, że żyjemy w okresie, gdy względy, które - bez patosu - można nazwać fundamentalnymi zarówno w ich aspekcie medyczno - sanitarnym, jak i ekonomicznym (a w konsekwencji także socjologicznym i psychologicznym) zdominowały zainteresowanie społeczeństwa, należy jednak rozstrzygnięcie to odnotować i dodać do niego krótki komentarz. Po pierwsze, można mieć nie tylko nadzieję, ale wręcz przekonanie, że o rozstrzygnięciu TSUE zadecydowały względy, które w skrócie można nazwać proceduralnymi, a do problemu, który można, z kolei, nazwać merytorycznym, TSUE powróci w odrębnej sprawie, zawisłej przed Trybunałem ze skargi Komisji Europejskiej (zdaje się to sygnalizować TSUE w pkt 47 wyroku). Po drugie, już dziś należy zwrócić uwagę na punkty 55-59 wyroku Trybunału, których istota przeniknęła do końcowego fragmentu komunikatu TSUE, w którym przypomniano, że “…nie jest dopuszczalne, by przepisy krajowe narażały sędziów krajowych na ryzyko wszczęcia wobec nich postępowań dyscyplinarnych z powodu wystąpienia do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym. Taka wizja wszczęcia w danym przypadku postępowania dyscyplinarnego może bowiem negatywnie wpłynąć na faktyczne wykonywanie przez sędziów krajowych uprawnienia do występowania z pytaniami do Trybunału, jak również powierzonych im w traktatach funkcji sądów stosujących prawo Unii”. Trybunał uściślił w tym względzie, że “…zapewnienie, by sędziowie nie byli narażeni na postępowania lub sankcje dyscyplinarne z racji skorzystania z takiego uprawnienia, stanowi ponadto gwarancję nierozłącznie związaną z ich niezawisłością”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2622023384591221&id=100003507540602

czytaj też:

Tutaj - przegląd orzecznictwa sądów polskich w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Tutaj - przegląd orzecznictwa TSUE i ETPC w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów