Listy sędziów - przedstawicieli do FWS do sędziów SN

źródło: FWS

LIST OTWARTY

przedstawicieli sędziów działających w Forum Współpracy Sędziów

z terenu apelacji szczecińskiej*

Jako przedstawiciele sędziów sądów z terenu apelacji szczecińskiej*, działający w ramach Forum Współpracy Sędziów, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez osoby zasiadające w Sądzie Najwyższym działań, zmierzających do obsadzenia stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sposób niezgodny z Konstytucją RP. Nasze zdumienie budzi udział w tych instrumentalnie podejmowanych działaniach prawników, od których oczekiwalibyśmy poszanowania dla zasad i regulacji prawnych wynikających z Konstytucji RP i zgodnych z nią aktów prawnych niższego rzędu. Nie godzimy się na działania podejmowane z motywów politycznych przez osoby, które otrzymały nominacje sędziowskie do Sądu Najwyższego, zwłaszcza w ostatnim okresie.

Jednocześnie wyrażamy swoje poparcie i głębokie uznanie dla działań Sędziów Sądu Najwyższego, respektujących konstytucyjny porządek prawny i reguły obowiązujące w kulturze prawnej, na jakiej zostało zbudowane Państwo Polskie. Wyrażamy przekonanie, że Wasza postawa będzie wzorem dla sędziów sądów powszechnych w dalszej służbie Polsce.

w załącznikach: listy sędziów z innych apelacji