Projekt ustawy przywracającej praworządność autorstwa SSP IUSTITIA

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W załączniku: projekt SSP IUSTITIA

Projekt ten stanowił podstawę opracowania senackiego projektu ustawy, przedłożonego Sejmowi do dalszego procedowania w senackiej inicjatywy ustawodawczej. W załącznikach:

  • projekt senacki
  • Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  • dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

Dalsze losy projektu (na dzień 2.02.2023 r.) przedstawiają się następująco:

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www